Nieuwe lasertechniek om roetdeeltjes in lichaam te detecteren

Onderzoekers van de UHasselt en KU Leuven hebben een gloednieuwe techniek – met laser – ontwikkeld om roetdeeltjes in het lichaam te detecteren. De resultaten werden deze maand gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift ‘American Journal of Respiratory and Critical Care’.

Recent onderzoek wees uit dat wereldwijd meer dan 4,2 miljoen mensen per jaar voortijdig sterven door luchtvervuiling. “Luchtverontreiniging kan onder meer leiden tot een lager geboortegewicht, verminderde cognitieve functies bij kinderen, longkanker en ademhalingsziekten”, zegt prof. dr. Tim Nawrot (UHasselt).  “Om gezondheidsnormen correcter te kunnen bepalen is er naast concentraties in de lucht nood aan betrouwbare meting van de blootstelling van koolstofdeeltjes (geproduceerd tijdens de onvolledige verbranding van brandstoffen zoals diesel, red.)  in het lichaam zelf.  Een adequate blootstellingsinschatting op het niveau van het individu is noodzakelijk om tot een veilige norm te komen.”

 

Urine en bloed
Onderzoekers van de UHasselt en KU Leuven ontwikkelden een nieuwe techniek om roetdeeltjes te kwantificeren – en dat in lichaamsvloeistoffen en -weefsels, zoals urine en bloed. Prof. dr. Maarten Roeffaers (KU Leuven): “De stalen worden belicht met een laser die zeer korte lichtpulsen uitstuurt – met een tijdsduur van een miljardste van een miljoenste van een seconde. Daardoor gaan de koolstofdeeltjes licht in alle kleuren uitsturen en kunnen we ze detecteren.”

 

Het onderzoeksteam gebruikte zijn ‘demonstratiemodel’ al voor epidemiologische studies waarin ze de aanwezigheid van roetdeeltjes wilden nagaan op individueel niveau. “In een studie bij 291 kinderen hebben we urinestalen met onze nieuwe methode onderzocht”, zegt prof. dr. Marcel Ameloot (UHasselt). “We stelden vast dat er een verband is tussen de bepaling van koolstofdeeltjes in de urine, gemeten met onze nieuwe techniek, en de geschatte blootstelling aan koolstofdeeltjes.”

 

Patent
De onderzoekers hebben intussen een patentaanvraag ingediend. De komende jaren zullen ze verder werken aan een prototype. “De bedoeling is om het apparaat uiteindelijk te commercialiseren, waardoor méér studies kunnen worden uitgevoerd naar de blootstelling aan roetdeeltjes in de lucht op individueel niveau. Dat kan een verdere inschatting en beperking van de gezondheidsrisico’s alleen maar ten goede komen.”

 

Er werd een video gemaakt waarbij de techniek visueel wordt voorgesteld. De link naar de video: https://youtu.be/cX8uGkeETy0

Note

Het onderzoek werd gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en is een samenwerking tussen het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED/UHasselt) (dra. H. Bové, prof. dr. M. Ameloot), Centrum voor Milieukunde (CMK/UHasselt) (dra. N. Saenen, prof. dr. T. Nawrot) en het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse (KU Leuven) (dr. C. Steuwe, prof. dr. M. Roeffaers).

 

 

Interested in a regular update of the Life Sciences and biotech sector in Flanders?