TiGenix en Takeda kondigen aan dat Alofisel® (darvadstrocel) de goedkeuring krijgt voor de behandeling in Europa van complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn

 

TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) ("TiGenix") en Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ("Takeda") hebben vandaag aangekondigd dat de Europese Commissie (EC) Alofisel (darvadstrocel), vroeger Cx601, heeft goedgekeurd voor de behandeling van complexe peri-anale fistels bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of biologische behandeling. Alofisel moet worden gebruikt na conditionering van de fistels.[2] Dit is de eerste allogene stamceltherapie waarvoor een centrale vergunning voor het in de handel brengen (marketing authorization, MA) in Europa werd verkregen.

De Europese goedkeuring volgt op een positief advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), in samenwerking met het Comité voor geavanceerde therapieën (CAT), in december 2017. De aanbeveling was gebaseerd op resultaten van de pivotale fase III ADMIRE-CD studie, waaruit bleek dat Alofisel een statistisch significante superioriteit bereikte ten opzichte van de controlegroep in het primaire eindpunt van gecombineerde remissie na 24 weken.*1 Bovendien toonden verdere follow-upgegevens aan dat Alofisel een langdurige remissie van de behandeling behield van refractaire complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn gedurende 52 weken.

"Ik ben zeer enthousiast over deze goedkeuring, die de allogene stamceltherapie een stap dichter brengt bij patiënten in Europa," zei Professor Julian Panés, Hoofd van het Gastroenterology Department van het Hospital Clinic van Barcelona (Spanje) en Voorzitter van de Europese organisatie voor Crohn en Colitis (ECCO). "Alofisel biedt een nieuwe, minimaal invasieve en goed te verdragen alternatieve behandelingsoptie voor patiënten met de ziekte van Crohn die niet reageren op de momenteel beschikbare therapieën en die tot nu toe beperkte behandelingsopties beschikbaar hadden."

"Deze goedkeuring van Alofisel weerspiegelt ons diepgaand inzicht en erkend leiderschap in de ontwikkeling van allogene stamcellen en onze vaste toewijding om innovatieve therapieën voor medische behoeften te ontwikkelen," zei Dr. María Pascual, VP Regulatory Affairs and Corporate Quality van TiGenix. "We zijn verheugd om de medische gemeenschap een belangrijke nieuwe behandelingsoptie te bieden voor patiënten met de ziekte van Crohn die niet reageren op de momenteel beschikbare therapieën."

Alofisel is in licentie gegeven aan Takeda voor de exclusieve ontwikkeling en commercialisering buiten de VS. Het verkrijgen van de MA zal leiden tot een mijlpaalbetaling van Takeda aan TiGenix van € 15 miljoen en tot de initiatie van het overdrachtsproces van de MA van TiGenix naar Takeda.

"De huidige handelsvergunning, de eerste voor een allogene stamceltherapie, vertegenwoordigt een positieve vooruitgang in de behandeling van patiënten met complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn," zei Dr. Asit Parikh, Hoofd van de Gastroenterology Therapeutic Area Unit van Takeda. "We kijken er naar uit om deze veelgevraagde behandelingsoptie de komende maanden naar patiënten in heel Europa te brengen."

Het verkrijgen van de MA van de EC is een van de opschortende voorwaarden voor de voltooiing van het door Takeda op 5 januari 2018 aangekondigde overnamebod.

De verwezenlijking van het overnamebod blijft onder voorbehoud van andere opschortende voorwaarden, waaronder het aanbieden in het bod (in België en de VS), in het totaal, van een aantal aandelen, warrants en American Depositary Shares dat, samen met alle aandelen, warrants en American Depositary Shares die in het bezit zijn van Takeda en met haar verbonden vennootschappen, stemrechten vertegenwoordigt of toegang verleent tot stemrechten ten belope van 85% of meer van de stemrechten vertegenwoordigd of waartoe toegang verleend wordt door alle uitstaande aandelen, warrants en American Depositary Shares op een volledig verwaterde basis op het einde van de eerste aanvaardingsperiode.

Note

Takeda's betrokkenheid bij de gastro-enterologie
Gastro-intestinale (GI) aandoeningen kunnen complex, slopend en levensveranderend zijn. Bewust van deze onvervulde behoefte, hebben Takeda en onze samenwerkingspartners zich in de afgelopen 25 jaar gericht op het verbeteren van het leven van patiënten door de levering van innovatieve medicijnen en toegewijde steunprogramma's voor patiënten met deze aandoeningen. Takeda streeft ernaar dat de patiënten hun ziekte beter aankunnen. Daarnaast is Takeda toonaangevend op gebieden van de gastro-enterologie die te kampen hebben met hoge onvervulde behoeften, zoals inflammatoire darmaandoeningen, maagzuur-gerelateerde -aandoeningen en mobiliteitsstoornissen. Ons GI-onderzoeks- en ontwikkelingsteam onderzoekt ook oplossingen voor coeliakie, geavanceerde leveraandoeningen en microbioomtherapieën.

Over Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) is een internationaal, op onderzoek en ontwikkeling gericht farmaceutisch bedrijf dat ernaar streeft om patiënten een betere gezondheid en een mooiere toekomst te bieden door wetenschap te vertalen in levensveranderende geneesmiddelen. Takeda richt haar R&D-inspanningen op de therapeutische gebieden oncologie, gastro-enterologie en neurowetenschappen, naast vaccins. Takeda voert zowel intern als met partners R&D uit om toonaangevend te blijven op het vlak van innovatie. Innovatieve producten, vooral met betrekking tot oncologie en gastro-enterologie, evenals de aanwezigheid van Takeda op groeimarkten, voeden momenteel de groei van Takeda. Rond de 30.000 werknemers van Takeda zetten zich in om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren en zijn actief met partners van Takeda in de gezondheidszorg in meer dan 70 landen. Ga voor meer informatie naar https://www.takeda.com/newsroom/.


Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.
Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.


Over Alofisel (darvadstrocel)
Alofisel is een lokale toediening van allogene (of van een donor afkomstige) geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcellen (expanded adipose stem cells, eASCs) voor de behandeling van complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn patiënten die eerder een ontoereikende respons hebben getoond op minstens één conventionele of biologische therapie. De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darmen en complexe perianale fistels zijn een ernstige en verzwakkende complicatie waarvoor momenteel geen doeltreffende behandeling bestaat. In 2009 wees de Europese Commissie Alofisel aan als weesgeneesmiddel en in 2017 volgde de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) haar voorbeeld. TiGenix voltooide in augustus 2015 een Europees klinisch fase III-onderzoek (ADMIRE-CD). Uit dit onderzoek bleek dat patiënten die Alofisel hadden gekregen, 44% meer kans hadden op het bereiken van gecombineerde remissie dan patiënten die een placebo hadden gekregen (controlegroep)1. Zowel het primaire eindpunt als het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel werden behaald. 52 weken³ en 104 weken na de behandeling werd een opvolgingsanalyse uitgevoerd, die het aanhoudende veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van het product bevestigde. De resultaten na 24 weken van het fase III-ADMIRE-CD onderzoek werden in juli 2016 gepubliceerd in The Lancet1. Op basis van de positieve resultaten van het fase III-onderzoek na 24 weken heeft TiGenix een aanvraag tot vergunning voor het in de handel brengen (Marketing Authorisation Application) bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ingediend. Een globaal fase III klinisch onderzoek (ADMIRE-CD II), bedoeld als ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse aanvraag voor een licentie voor een biologisch geneesmiddel (Biologics License Application, BLA) is in 2017 van start gegaan, op basis van een onderzoeksprotocol dat is overeengekomen met de Food and Drug Administration (FDA) via een speciale protocolbeoordelingsprocedure (Special Protocol Assessment, SPA) (clinicaltrials.gov; NCT03279081). ADMIRE-CD II is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek dat opgezet is om de werkzaamheid en veiligheid te bevestigen van een enkele toediening van Alofisel voor de behandeling van complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. In juli 2016 sloot TiGenix een licentieovereenkomst met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten verwierf om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Toekomstgerichte informatie
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is en informatie betreffende de verwachte voltooiing van het openbaar aanbod, dat een aantal risico's en onzekerheden omvat, waaronder de vervulling van de voorwaarden tot verwezenlijking van het overnamebod, de mogelijkheid dat de transactie niet zal plaatsvinden, de impact van algemene economische, industriële, markt of politieke omstandigheden, en andere risico's en onzekerheden vermeldt in openbare indiening bij de SEC, inclusief de "Risk Factors" afdeling van Form 20-F van TiGenix zoals ingediend op 6 april 2017, alsook de openbare overnamedocumenten in te dienen door Takeda en de verklaring tot uitnodiging/aanbeveling in te dienen door TiGenix. Bepaalde van deze beweringen, voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden door het gebruik van woorden als bijvoorbeeld "denkt", "plant", "verwacht", "is van plan", "probeert", "schat", "kan", "zal" en "voortzetten" en gelijkaardige uitdrukkingen. Ze vertegenwoordigen zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en niet-bekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die werden beschouwd als redelijk toen ze werden gedaan/gemaakt, maar die al dan niet juist kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. Daarom kunnen de werkelijke resultaten, de financiële situatie, de prestatie of successen van TiGenix, of de resultaten van de sector, aanzienlijk afwijken van toekomstige resultaten, prestaties of successen die tot uitdrukking worden gebracht door of die kunnen worden afgeleid van dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze onzekerheden, kan men geen verhaal halen over de juistheid of redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen. Bovendien spreken toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen slechts vanaf de datum van publicatie van dit persbericht. Takeda en TiGenix verwerpen elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen of schattingen aan te passen aan eventuele veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of aan eventuele wijzigingen in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke beweringen, voorspellingen of schattingen zijn gebaseerd, behalve voor zover bij Belgische wetgeving verplicht.

Deze mededeling is een mededeling in het kader van de artikelen 31 en 33 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

 

 

Interested in a regular update of the Life Sciences and biotech sector in Flanders?