flanders.bio is looking for a Sr. Business Developer

 

flanders.bio is de clusterorganisatie voor de life sciences en biotechnologiesector in Vlaanderen, een dynamische ledenorganisatie van meer dan 350 bedrijven & organisaties. Sinds 2018 werkt flanders.bio samen met DSP Valley en Medtech Flanders in het kader van een nieuw clusterinitiatief genaamd flanders.health. Om sneller innovatieve gezondheidsoplossingen te bedenken is het belangrijk dat de spelers over de technologische (life sciences, digital sciences en medische technologieën) en functionele silo’s (preventie, diagnose, behandeling en zorg) samenwerken. flanders.health wil uitgroeien tot een actief samenwerkingsplatform tussen stakeholders doorheen het hele ecosysteem (bedrijven, academische spelers, ziekenhuizen en zorgverleners, patiënten/consumenten en overheid), met faciliterende innovatiezones die de hele waardeketen kunnen innoveren tot implementeerbare “end-to-end”-oplossingen.

 

Recent heeft de Vlaamse Overheid zijn Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde (VB GPG) opgezet dat wil inzetten op bedrijfsgedreven en generieke projecten in gepersonaliseerde/precisiegeneeskunde in het domein van diagnose en behandeling. Het opzet is daarnaast te onderzoeken of de doelstellingen van een dergelijke Vlaams actieprogramma kunnen ingebed worden in een nieuw op te richten speerpuntcluster.


Flanders.health krijgt twee jaar de tijd om dit speerpuntdossier voor te bereiden en aan te tonen dat er voldoende bedrijfssteun en voldoende kwalitatieve pilootprojecten kunnen worden gegenereerd waaruit blijkt dat de speerpuntclusterfilosofie ook daadwerkelijk kan geïmplementeerd worden in deze ontluikende economische sector. Om de uitwerking van het speerpuntcluster dossier verder te onderbouwen zullen de O&O noden nog verder geanalyseerd en verfijnd worden in een ruime doelgroepbevraging en kloof (‘gap’) -analyse waartoe VLAIO een studieopdracht heeft uitgeschreven.

 

Ter ondersteuning van deze activiteiten is flanders.bio voor flanders.health op zoek naar een profiel van Senior Business Developer (m/v). De invulling van dit profiel zal gebeuren als medewerker op zelfstandige basis of via outsourcingsmodaliteiten. Deze eerste fase van de opdracht is van beperkte duur. In functie van de noden

binnen het speerpuntdossier en de behaalde resultaten kan deze functie verlengd worden voor onbepaalde duur.

 

Functieomschrijving


Je bent verantwoordelijk, onder begeleiding van het management van de drie clusterorganisaties flanders.bio, DSP Valley en Medtech Flanders, voor de succesvolle uitvoering van bovenstaand mandaat. In concreto ben je verantwoordelijk voor:

 • Het opzetten en begeleiden van de VB GPG beheers- en coördinatiestructuur op de verschillende niveaus, zijnde de strategische adviesraad, de stuurgroep en het programmabestuur incl. de dagdagelijkse aansturing van het initiatief.
  In deze functie coördineert, faciliteert en bereidt hij of zij beslissingen voor zoals onder meer:
  • De inhoudelijke begeleiding van de “gap”-analyse
  • het bepalen van de prioriteiten en de thema’s van de 2020 VLAIO projectoproep in gepersonaliseerde geneeskunde
  • het bepalen van de gepaste financiële instrumenten voor de projecten
  • het bepalen van de financiële middelen voor de nodige data-infrastructuur alsook van de beheers-en gebruiksmodaliteiten van deze data (gegenereerd door projecten in het kader het VB GPG).
 • Het ondersteunen van de projectmanagers bij flanders.health bij de realisatie van de gepersonaliseerde geneeskunde samenwerkingsprojecten en het leiden van de onderhandelingen rond IP verdeling in complexe dossiers.
 • Het voorbereiden van een speerpuntclusterdossier Life Sciences & Health dat breed gedragen is door de Vlaamse industrie, inclusief het verwerven van voldoende financiële cofinancieringsgaranties en het ontwikkelen van een roadmap en een strategische onderzoeksagenda voor de komende 5 jaar. De resultaten van de ruime doelgroepbevraging & gapanalyse zullen hierbij een startpunt vormen. Verder hierbij:
  • Het breed consulteren van O&O bedrijven in life sciences met bijzondere aandacht voor KMO’s om voldoende nieuwe bedrijven aan te zetten tot deelname aan samenwerkingsprojecten.
  • Het afstemmen met andere stakeholders in het Vlaamse landschap, en exploreren van mogelijke opportuniteiten tot samenwerking. Mogelijke activiteiten zijn:
   • Overleg IBN’s en speerpuntclusters
   • Overleg met de werkgroepen rond Artificiële Intelligente (AI) en Cyber Security (CS)
   • Overleg ziekenhuizen rond het opzetten van bv lange termijn initiatieven voor data-sharing
 • Versterken van de internationalisering van doelgroepbedrijven door de toegankelijkheid van expertises in de ons omliggende landen voor de Vlaamse bedrijven te vergroten.

Profiel:

 • Je hebt tussen de 8-10 jaar ervaring binnen de sector, waarvan het grootste deel als project manager, business developer of gelijkaardig in een organisatie, ziekenhuis of bedrijf die/dat actief is in de life sciences sector
 • Je hebt ervaring met multipartner samenwerkingsverbanden, en bent op de hoogte van Intellectuele eigendomsprincipes
 • Je bent een goede, creatieve onderhandelaar en weet verscheiden belangen (industrie, academici, overheid) te balanceren en samen te brengen in een gedragen multi-stakeholder platform.
 • Je voelt je comfortabel om vergaderingen te leiden met senior level professionals
 • Je bent in staat een business plan ontwikkelen
 • Je bent een goede organisator, werkt resultaatgericht, secuur en gaat je verantwoordelijkheden niet uit de weg
 • Je hebt een actieve interesse in het toepassen van nieuwe technologieën in de maatschappij
 • Je hebt een positieve ingesteldheid (glas half vol) en bent een echte teamspeler
 • Werken met deadlines is voor jou een motivatie
 • Je hebt een goede talenkennis: Nederlands en Engels; kennis van het Frans is een plus
 • Je bent bereid om regelmatig verplaatsingen te doen ook af en toe naar het buitenland
 • Concrete ervaring met het aanvragen en opvolgen van overheid gesubsidieerde projecten (vanuit België of EU gefinancierd) wordt als een belangrijke bijkomende troef beschouwd.

Geïnteresseerd?


Mail je motivatiebrief en CV vòòr 23 september 2019 t.a.v. willem.dhooge@flanders.bio

 

Interested in a regular update of the Life Sciences and biotech sector in Flanders?