banner

BiR&D Cross-Disciplinary PhD Award

Industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie zijn voor de Belgian Industrial Research and Development Board (BiR&D) zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO en het Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, op initiatief van BiR&D, jaarlijks de BiR&D Cross-Disciplinary PhD Thesis Award, ter bekroning van een doctoraatsthesis die een originele en cross-disciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie. In 2019 zullen twee prijzen worden toegekend, één in het gebied “Life & Health Sciences” en één in het gebied “Science & Technology”.

Kenmerken?

 • Twee prijzen elk ter waarde van € 10.000
 • Bekroning van een doctoraatsthesis met maatschappelijke relevantie die een originele en cross-idisciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een jonge beloftevolle onderzoeker.
 • Je hebt je doctoraat behaald aan een Belgische universiteit tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2018*
  *het doctoraatsdiploma wordt verkregen na het succesvol (publiek) verdedigen van een proefschrift.

Aanvraagprocedure

 • Stuur het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier (in het Engels) ten laatste op 15 januari 2019 naar prijzen@fwo.be.
 • Voeg je CV (inclusief lijst van publicaties) en een elektronische versie van het doctoraat toe.
 • Je kandidatuur wordt aan een jury voorgelegd.
 • De jury stelt een laureaat per prijs voor.
 • De Raad van Bestuur beslist over de toekenning.

Meer info

Event Details

2019-01-15 23:00:00 Europe/Brussels BiR&D Cross-Disciplinary PhD Award

More info?

For any further information about this event, please do not hesitate to get in touch with our Programme Manager

Alternate Text

Katrien Lorré

Programme Manager

| |

Interested in a regular update of the Life Sciences and biotech sector in Flanders?