Start2farma: Basis in validatie 1: Equipment & system qualification

Voor professionals die nieuw zijn in de (bio-)farmaceutische of biomedische industrie, legt deze training uit waarom regulatorische autoriteiten validatie verwachten. Bovendien worden de mogelijke gevolgen van niet – of foutief gevalideerde processen of systemen besproken.

Expert Session | 21 November 2019

22 Nov 2019

GrownInFarma: validatie 2: Equipment & system qualification

Voor meer ervaren professionals gaan we dieper in op de details, pitfalls en mogelijke tips en tricks om de validatie projecten effectiever uit te rollen, te begeleiden of zelfs te leiden.

25 Nov 2019

-

9 Dec 2019

Start2farma: BEHANDELEN EN Technische schrijven van deviaties (0 – 2 jaar ervaring)

Deviaties (=afwijkingen) en CAPA’s blijven een belangrijk agendapunt tijdens audits. Voor professionals met beperkte ervaring of nieuw in de farmaceutische industrie vraagt dit een goede kennis en enige ervaring om GMP verdedigbare documentatie op te stellen. Deze opleiding geeft een goed overzicht van hoe deviaties opgevolgd, onderzocht & gedocumenteerd kunnen worden. Gezien het belang van de gestructureerde manier van documentatie en de juiste bewoording, geven we in deze opleiding het meeste aandacht aan de juiste schrijfmethodologie.

2 Dec 2019

GLP labo activiteiten binnen GMP life science productiebedrijven

Deze training is een aanvulling op de GMP/QMS-training en geeft meer achtergrond voor projectingenieurs en leidinggevende binnen GMP QC labo’s. We bieden een regulatorische en praktische kader van het behandelen van stalen, uitvoeren en documenteren van QC testen en de daarbij behorende kwaliteitssystemen zoals validatie/kwalificatie, change control. Daarnaast staan we ook stil bij transfers.

2 Dec 2019

Training: Good Manufacturing Practices (GMP)

Kom je voor het eerst in contact met de farmaceutische industrie dan geeft de training basis "Good Manufacturing Practices" de nodige inzichten in het hoe en waarom van het kwaliteitsmanagement systeem achter de ontwikkeling, productie en verdeling van geneesmiddelen.

Geen droge theorie, maar zeer interactief aan de hand van een praktisch voorbeeld bouwen de cursisten zelf een kwaliteitssysteem op rond een GMP productieproces.

3 Dec 2019

Training Aseptische Technieken

De training “Aseptische Technieken” bestaat uit een theoretische training die dieper ingaat op het belang om contaminatie te vermijden in cleanrooms. Aangevuld met een halve dag praktijk in een cleanroom waar aspecten van omkleed procedure en het werken onder een laminaire airflow en de risico’s die daarmee gepaard gaan worden bekeken.